Позовна заява про відшкодування шкоди завданої залиттям квартири

 Зразок позову про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття жилого приміщення.

 Даний примірник позову про відшкодування майнової та моральної шкоди завданої залиттям квартири буде цікавий тим, хто цікавиться питаннями залиття квартири. Дану позовну заяву можна використати для тих хто цікавиться питаннями відшкодування шкоди завданої залиттям квартири.

Юридичні питання відшкодування шкоди завданої залиттям квартири.

Поради адвокати по питаннях нерухомості.

Позовні заяви відшкодування шкоди.

Послуги адвоката щодо відшкодування шкоди завданої внаслідок залиття квартири.

 

Судова практика по нерухомості..

 

Зразки документів щодо нерухомості.

Позовна заява про відшкодування шкоди завданої залиттям квартири на російській.

До Подільського районного суду м. Києва

Позивач:

Позива Відшкодовує Шкоду

00000, м. Київ, вул. Залита, буд. 00-00,    кв. 0

Відповідач:

Відповідач Відшкодовує Шкоду

04070, м. Київ, вул. Залита, буд. 00-00,    кв. 01

Засоби зв’язку відсутні

Ціна позову: 00 000 (дуже багато)

ПОЗОВНА ЗАЯВА

(про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття жилого приміщення)

 1. Обставини справи :

Я, Позивач Відшкодовує Шкоду, разом з своєю матір’ю Мати Позивача У Справі є співвласником квартири № 00, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Залита, 00-00 (надалі – квартира), що підтверджується Свідоцтвом про право власності на житло від 00 березня 0000 р (Копія свідоцтва про право власності на житло додається).

00 липня 0000 року в другій половині дня, приблизно о  00 год 00 хв. моя мати,   виявила, що квартира була залита водою.

00 серпня 0000 року комісією в складі працівників Дільниці № 0 та технічної дільниці № 0 було проведено обстеження квартири з метою виявлення причин і розміру заподіяної мені шкоди. Згідно Акту огляду кв. № 0 в буд. № 0000 по вул. Спаській залиття відбулося внаслідок пошкодження внутрішнього квартирного підводу (холодного водопостачання) до бойлеру, який встановлений у ванній кімнаті кв. № 00, що розташована поверхом вище (копія Акту огляду додається). Власником цієї квартири є Відповідач Відшкодовує Шкоду  (надалі – Відповідач).

Згідно Акту огляду квартири в результаті комісійного обстеження квартири за вищевказаною адресою виявлено наступне:

– коридор площею 00,0 м²: залиття всієї площі стелі (оздоблена шпалерами поліпшеної якості) та стін (шпалери поліпшеної якості); пошкодження електропостачання;

– ванна кімната площею 00,0 м²: залиття стелі (водоемульсійне фарбування) та стін під стелею (оздоблені кафельною плиткою).

Для встановлення вартості відновлювального ремонту квартири я звернувся з заявою до товариства з обмеженою відповідальністю «Судова незалежна експертиза України» з проханням провести експертне будівельно-технічне дослідження (копія заяви додається).

У зв’язку з даною заявою між мною та Товариством з обмеженою відповідальністю «Судова незалежна експертиза України» в особі директора Герц І.В. було укладено Договір про проведення експертного дослідження       № 00-0000-00-000.00 від 00.00.2000р. (копія договору додається).

Відповідно до висновку експертного дослідження розмір  матеріальної шкоди завдано внаслідок залиття квартири № 0, що розташована в будинку № 0000 по вул. Спаській в м. Києві становить : 00000,16 грн. (багато грошей за зап.) (копія Висновку додається).

Відповідно до рахунку оплата за проведення експертного дослідження згідно із Договором № 00-0000-0-000.00 від 00.00.0000 р. становить        0000,00 грн (три тисячі грн.. оо коп.) (Копія рахунку додається).

Крім того, внаслідок залиття квартири моїй матері, яка являється пенсіонеркою похилого віку, було завдано моральну шкоду, яка виразилась у емоційному стресі, душевних стражданнях, негативних емоціях, переживаннях з приводу залиття та пошкодження квартири, через що остання стала непридатною для використання без проведення ремонту.

Також через залиття було порушено звичний та розмірений спосіб її життя, виникла необхідність докладання додаткових зусиль для його нормалізації та витрачання свого власного дорогоцінного часу для вирішення проблем пов’язаних з усуненням наслідків залиття.

Відповідач добровільно завдану шкоду  відшкодовувати не бажає, за для захисту та відновлення своїх порушених прав я звернувся за правовою допомогою до Клима В.Я, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії ВОО № 000000 та уклав з ним договір про надання юридичних послуг (копія договору додається).

 Обґрунтування та підстави позовних вимог:

Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Абзацом другим ч. 3 ст. 23 ЦК України передбачено, що розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Згідно ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до Пленум Верховного Суду України у пункті 2 Постанови від 27 березня 1992 року № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди», розглядаючи позови про відшкодування шкоди, суди повинні мати на увазі, що шкода, заподіяна особі і майну громадянина або заподіяна майну юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла, за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній причинний зв’язок та є вина зазначеної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 23 ЦК України Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Пунктом 3 ч. 2 ст. 23 ЦК України передбачено, що моральна шкода полягає у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

У відповідності до роз’яснень п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 року “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Пунктом 5 даної Постанови визначено, що відповідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов’язковому з’ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача та вини останнього в її заподіянні. Зокрема, підлягає з’ясуванню, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

Право на правову допомогу в Україні гарантовано ст. 59 Конституції України та ст. 12 Цивільного процесуального кодексу України (надалі за текстом – ЦПК).

За приписами ст. 79, 84 ЦПК України, витрати на правову допомогу відносяться до судових витрат.

Відповідно до ст. 84 ЦПК України,  витрати, пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги.

 1. Зміст позовних вимог :

Виходячи з вище викладеного та керуючись.. Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 4, 19 ЦПК України,-

        ПРОШУ:

 Прийняти позовну заяву до розгляду;

 1. Стягнути з Відповідача Завдав Шкоду на користь Позивача Відшкодовує Шкоду відшкодування в наслідок залиття квартири в розмірі 00000 грн. 00 коп. (дуже багато.), з яких 00000 грн. 00 коп. (багато грошей.) – майнова шкода завдана внаслідок залиття квартири, 0 000 грн. 00 коп. (багато грн. 00 коп.) – моральна шкода, 0 000 грн. 00 коп. (багато тисяч грн. 00 коп.) – витрати на проведення будівельно-технічного експертного дослідження, 0 000 грн. 00 коп. (теж багато тисячі грн. 00 коп.) – витрати на правову допомогу.

 2. Стягнути з Відповідач Завдав Шкоду на користь Позивач Відшкодовує Шкоду судовий збір за позовом майнового характеру в розмірі 000 грн. 00 коп. (багатень сорок грн.. 00 коп.)

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про право власності на житло від 00 березня 0000 року;

 2. Копія Акту огляду кв. № 0 в буд. № 00-00 по вул. Залитій;

 3. Копія заяви про проведення експертного дослідження;

 4. Копія договору № 00-0000-1-000.17 про проведення експертного дослідження;

 5. Копія висновку будівельно-технічного експертного дослідження;

 6. Копія рахунку оплати за проведення експертного дослідження від 00 вересня 0000 року;

 7. Копія договору про надання юридичних послуг;

 8. Оригінал квитанції про сплату судового збору;

 9. Копію позовної заяви з додатками для усіх учасників справи.

__ листопада 0000 року                                     ________ Позивач В.Ш.

З повагою Адвокат відшкодовує шкоду завдану залиттям квартири….

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *