ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗРАЗОК ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Інформація актуальна станом на 2023 рік

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ СТАТТІ

Даний зразок позовної заяви про відновлення меж земельної ділянки написаний позивачем до нового власника сусідньої земельної ділянки. На земельній ділянці позивача з’явились невідомі люди, які представились як співробітники землевпорядної організації та здійснюють на замовлення Відповідача відновлення поворотних точок меж земельної ділянки, після чого почали встановлювати на території земельних ділянок позивача нові межові знаки, будувати стаціонарний паркан. Позивач звертався до сільської ради щодо припинення незаконних дій з боку Відповідача, щодо самовільної зміни погоджених меж сусідніх земельних ділянок, і отримав відповідь про необхідність вирішення такого спору в суді. 

АДВОКАТ — ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ПРИВОДУ ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Києво-Святошинський районний суд Київської області

Позивач: ПІБ

  рнокпп __________

 08173, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,

с. Ходосіївка, вул. Соборна (Леніна), 00, п/б

Адреса електронної пошти відсутня, тел.

Відповідач:

                   Рнокпп невідомий

                   08173, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,

с. Ходосіївка, вул. Садова, 0, п/б

                   адреса електронної пошти відсутня, номери

засобів зв’язку невідомі.

Третя особа: Ходосіївська сільська рада

Києво-Святошинського району Київської області

                   08173, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,

с. Ходосіївка, вул. П. Мирного, 2

тел. __________, адреса електронної пошти: __________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про відновлення меж земельної ділянки

Позовна заява немайнового характеру

     ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Мені, ПІБ, з _____ року належить земельна ділянка розташована в с. Ходосіївка, Києво-Святошинського району по вул. Соборній (Леніна), 00.

00 листопада 0000 року рішеннями 7 сесії 5 скликання Ходосіївської сільської ради  мені було передано у власність земельну ділянку для будівництва та експлуатації житлового будинку і господарських будівель розміром 0,25 га за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Ходосіївка, вул. Леніна, 00, кадастровий номер __________ та земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства розміром 0,1013 га за цією ж адресою, кадастровий номер __________.

00 грудня 0000 року мені (Позивачу) були видані Києво-Святошинським районним відділом земельних ресурсів Державні акти на право власності на земельну ділянку Серії ЯЕ №__________ та ЯЕ №__________ на зазначені вище земельні ділянки (копії додаються, оригінали наявні у Позивача).

 

Як вбачається з плану меж земельної ділянки, який розміщений на звороті Державних актів на право власності на землю, належні мені земельні ділянки межують з земельною ділянкою гр. ПІБ по вул. Садовій, 1 с. Ходосіївка Києво-Святошинського району Київської області.

При здійсненні приватизації у 0000 році між мною та гр. ПІБ межі між нашими земельними ділянками були погоджені про, що було складено протокол про погодження меж земельних ділянок, який знаходився у землевпорядної організації, яка здійснювала розробку технічної документації на землю – ТОВ «*****» (код _____).

______ року гр. ПІБ помер і його спадкоємці продали сусідню зі мною земельну ділянку по вул. Садовій, 1 с. Ходосіївка гр. _____________ (Відповідачу).

 

____ жовтня 0000 року на моїй земельній ділянці з’явились невідомі люди, які представились як співробітники землевпорядної організації та здійснюють на замовлення Відповідача відновлення поворотних точок меж земельної ділянки, після чого почали встановлювати на території моїх земельних ділянок нові межові знаки та  вимагати від мене  перенесення паркану від 0,2 до 0,5 м по всій довжині межі між сусідніми земельними ділянками.

______ жовтня 0000 року будівельники за вказівкою Відповідача почали зводити новий стаціонарний паркан на належній мені земельній ділянці, чим порушили моє право власності на володіння та користування власною землею.

 

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 00.00.0000 року ТОВ «*****» (код _____), у якого зберігався протокол про погодження меж земельних ділянок, ліквідовано.

На моє звернення до Ходосівської сільської ради про припинення незаконних дій з боку Відповідача, щодо самовільної зміни погоджених меж сусідніх земельних ділянок, я отримала відповідь про необхідність вирішення такого спору в суді (копія листа додається, оригінал наявний у Позивача).

 

     Вважаю такі дії з боку Відповідача незаконними, а моє право власності на землю має бути захищено шляхом відновлення меж земельної ділянки.

 

Повідомляю суду, що  заходи досудового врегулювання спору не проводились, оскільки законом не визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору.

Заходи із забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви не здійснювалися.

Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи складає сума сплаченого судового збору у розмірі _______ грн.

 

     Обґрунтування та підстави позовних вимог.

Згідно з частинами першою-третьою, п`ятою статті 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків власник зобов`язаний додержуватися моральних засад суспільства. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.

Власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном (стаття 391 ЦК України).

Відповідно до пунктів «г» та «е» частини першої статті 91 ЗК України власники земельних ділянок зобов`язані не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, а також дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов`язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон.

Згідно з частинами першою та другою статті 103 ЗК України власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо). Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

Основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової документації. У разі неможливості виявлення дійсних меж їх встановлення здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки. Якщо фактичне використання ділянки неможливо встановити, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки. У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не узгоджується з виявленими обставинами, зокрема з встановленими розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням цих обставин (стаття 107 ЗК України).

Відповідно до статті 108 ЗК України у випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з сусідів. Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися межовими спорудами спільно за домовленістю між ними. Витрати на утримання споруди в належному стані сусіди несуть у рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди.

 

Відповідно до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 травня 2010 року № 376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за № 391/17686 (далі – Інструкція № 376) межовий знак – спеціальний знак встановленого зразка, яким закріплюється місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

 

Механізм встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками визначено Інструкцією № 376.

Відповідно до статті 55 Закону України від 22 травня 2003 року № 858-IV «Про землеустрій» встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів, здійснюється на основі технічної документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Документація із землеустрою щодо встановлення меж житлової та громадської забудови розробляється у складі генерального плану населеного пункту, проектів розподілу територій і є основою для встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). Власники та землекористувачі, у тому числі орендарі, зобов`язані дотримуватися меж земельної ділянки, закріпленої в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка.

Згідно з пунктом 3.12 Інструкції № 376 закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем у присутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою.

Відповідно до пункту 1.3 Інструкції № 376 виконавець – юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників або фізична особа-підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником.

Тобто встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) не є компетенцією суду. Суд розглядає справи з відновлення меж земельної ділянки, тобто спір про поновлення права, яке існувало у разі його можливого порушення.

Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється при повній (частковій) втраті в натурі (на місцевості) межових знаків, їх пошкодженні, яке унеможливлює використання межових знаків, а також при розгляді земельних спорів між власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок (пункт 4.1 Інструкції № 376).

Згідно з пунктами 4.2, 4.3 Інструкції № 376 власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі раніше розробленої та затвердженої відповідно до статті 186 ЗК України документації із землеустрою. У разі відсутності такої документації розробляється технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

 

Згідно з матеріалами справи між спірними земельними ділянками по вул. Соборності (Леніна), 00 та вул. Садова, 0 в с. Ходосіївка наявні межові знаки.

Водночас, новий власник земельної ділянки по вул. Садова, 0 в с. Ходосіївка (Відповідач) не визнає наявні межові знаки, в зв’язку з чим між сторонами існує спір щодо меж земельних ділянок, які належать їм на праві приватної власності.

 

Згідно з пунктом 4 частини другої статті 16 ЦПК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: відновлення становища, яке існувало до порушення.

 

За таких обставин, відновлення меж належних мені (Позивачу) на праві власності земельних ділянок для будівництва та експлуатації житлового будинку і господарських будівель розміром 0,25 га за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Ходосіївка, вул. Леніна, 00, кадастровий номер __________ та для ведення особистого селянського господарства розміром 0,1013 га за цією ж адресою, кадастровий номер __________ є передбачений законом та ефективний спосіб захисту порушеного цивільного права.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним судом в поставі по справі №__________ від 00.00.0000 р.

 

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст.91,103,107,108 Земельного кодексу України, ст.ст.319,391 ЦК України, керуючись ст.ст.16, 175-177 ЦПК України,

 

прошу суд:

  1. Прийняти позовну заяву до розгляду.

 

Усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою

Скасування акту на землю

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

1 коментар до “ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *