Відмовлено у задоволенні позову про про визнання членом сімї наймача

У даному рішенні суду відмовлено в задоволенні позову про визнання членом сімї наймача, оскільки позивачем та її представником не надано об’єктивних та належних доказів у підтвердження факту  вселення та проживання у квартирі.  Також судом зазначено, що позивачем  не надано суду доказів про існування письмової згоди померлого наймача у відповідності до вимог статті 65 Житлового Кодексу України та не ставила питання про визнання за нею права користування приміщенням.

Номер провадження2/0555/612/2012

 РІШЕННЯ  ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 25 жовтня 2012 року м. Ясинувата Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області у складі: головуючий суддя Бичков П.Ю.,при секретарі Костенко Ю.А., за участю позивача ОСОБА_1, представника позивача ОСОБА_2,  представника відповідача ОСОБА_3,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ясинуватського міськрайонного суду Донецької області цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Орловської сільської ради Ясинуватського району Донецької області про визнання членом сімї наймача та визнання права користування жилим приміщенням, –

В С Т А Н О В И В :

19 березня 2012 року позивачка ОСОБА_1 звернулася до Ясинуватського міськрайонного суду Донецької області із позовною заявою до Орловської сільської ради Ясинуватського району Донецької області, про визначення членом сімї наймача та визнання права користування житловим приміщенням, мотивуючи свої вимоги тим, що її бабуся ОСОБА_4, мешкала за адресою: АДРЕСА_1, як наймач цієї квартири, 8 листопада 2011 року її бабуся ОСОБА_4 померла. Вона у 2009 році переїхала мешкати до бабусі, так як та часто хворіла і потребувала до себе по сторонньої допомоги, вони мешкали однією сімєю та вели спільне господарство до часу смерті ОСОБА_4. Її похованням займалася вона. Після смерті бабусі вона залишилася жити в квартирі і звернулася до ОСОБА_5 ради Ясинуватського району Донецької області із заявою про реєстрацію, проте їй було відмовлено, у звязку з чим вона звернулася до суду з даним позовом. На даний час вона продовжує жити в цій квартирі. Просить задовольнити її позовні вимоги визнати членом сімї наймача та визнати за нею право користування жилим приміщенням.

Позивачка ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав позовні вимоги в повному обсязі, посилаючись на обставини викладені в позовній заяві, вважає що після смерті наймача бабусі ОСОБА_4 автоматично набула права наймача житлового приміщення хоча й не переоформила на себе договору найму житлового приміщення.

Представник відповідача ОСОБА_5 сільської ради Ясинуватського району Донецької області ОСОБА_3, який діє на підставі довіреності у судовому засіданні позовні вимоги визнав частково, не заперечував того факту, що позивачка ОСОБА_1 є онукою померлої ОСОБА_4 і тому вона може бути визнана судом членом сімї наймача, а стосовно визнання права користування житловим приміщенням заперечував, вказавши, що позивачка не має права користування жилим приміщенням, оскільки єдиним зареєстрованим у квартирі за адресою: АДРЕСА_2, є померла ОСОБА_4 і більш зареєстрованих нікого не має, позивачка зареєстрована за іншою адресою. А також те, що під час життя її бабуся не зареєструвала свою онуку у квартирі, так як видно, що ба бабуся не бажала цього, також не бажала приватизувати цю квартиру коли їй було наданий час для приватизації, і позивачка с представником не надали більш ніяких доказів. І тільки померла ОСОБА_4 як єдина зареєстрована у спірній квартирі особа, у відповідності до вимог ст. 106 ЖК України, вправі була ставити питання про зміну договору житлового найму. Тому просить суд в цій вимозі позивача відмовити і задовольнити позов частково.

Вислухав пояснення позивачки, відповідача та представника третьої особи, перевірив матеріали справи в межах заявлених позовних вимог ( ст. 11 ЦПК України) суд встановив наступне.

Згідно ст. 11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Ст. 10 ч. 3 та ч. 1, 4 ст. 60 ЦПК України передбачено, що кожна із сторін зобовязана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх позовних вимог та заперечень. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Відповідно до ст. 58 ч. 1, 3 ЦПК України належними є докази, що містять інформацію щодо предмета спору.

Згідно свідоцтв про народження, встановлений родинний зв’язок між ОСОБА_4 та ОСОБА_1, остання являється онукою ОСОБА_4.

8 листопада 2011 року ОСОБА_4 померла у віці 76 років, про що в Книзі реєстрації смертей 9 листопада 2011 року зроблено відповідальний актовий запис за № 40, що підтверджується свідоцтвом про смерть виданого виконком ОСОБА_5 сільської ради Ясинуватського району Донецької області.

Згідно довідки про склад сімї наймача ізольованої квартири від 19 листопада 2009 року за адресою: АДРЕСА_2, зареєстрованою значиться ОСОБА_4

Суд, розглянувши в судовому засіданні цивільну справу, повно і всебічно зясувавши обставини цієї справи, дотримуючись принципів змагальності і диспозитивності цивільного судочинства, дійшов висновку про часткове задоволення позову за наступних підстав.

Відповідно до ст. 64 ЖК України члени сімї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обовязки, що випливають з договору найму жилого приміщення. До членів сімї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сімї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

Статтею 61 ЖК України передбачено, що користування жилим приміщенням у будинках державного і громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору найму жилого приміщення.

Згідно з розясненнями, даними Пленумом Верховного Суду України у п. 9 Постанови № 2 від 12 квітня 1985 року «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України»(із змінами, внесеними постановами № 2 Пленуму від 10 березня 1989 року та № 3 від 25 грудня 19921992 року), при розгляді спорів про право користування житловим приміщенням осіб, які вселилися до наймача, суд повинен з’ясувати, чи дотриманий встановлений порядок при їх вселенні, зокрема: чи була письмова згода на це всіх членів сімї наймача, чи прописані вони в цьому житловому приміщенні, чи було це приміщення постійним місцем їх проживання, чи вели вони з наймачем спільне господарство.

У відповідності до положення ч. 2 ст. 65 ЖК України особи, що вселилися в жиле приміщення як члени сімї наймача, набувають рівного з іншими членами сімї права користування жилим приміщенням, якщо при вселенні між цими особами, наймачем та членами його сімї, які проживають з ним, не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням.

Особи, що вселилися в жиле приміщення як члени сімї наймача, набувають рівного з іншими членами сімї права користування жилим приміщенням, якщо при вселенні між цими особами, наймачем та членами його сімї, які проживають з ним, не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням.

Відповідно до ст.106 ЖК України повнолітній член сім’ї наймача вправі за згодою наймача та інших членів сімї, які проживають разом з ним, вимагати визнання його наймачем за раніше укладеним договором найму жилого приміщення замість попереднього наймача. Таке ж право у разі смерті наймача або втрати ним права на жиле приміщення належить будь-якому членові сім’ї наймача.

Проте, ніхто із членів сімї ОСОБА_4, в тому числі ОСОБА_1, не вимагала укладання з нею договору найму, тому у суда не має підстав вважати ОСОБА_1 наймачем спірної квартири та членом сім»ї померлої.

Відповідно до ст. 99 ЖК України піднаймачі і тимчасові жильці самостійного права на займане жиле приміщення не набувають незалежно від тривалості проживання.

З пояснень свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачається, що позивачка постійно мешкала разом з ОСОБА_4, яка доводиться позивачці бабусею, вони вели спільне господарство до смерті останньої, тому в частині позову про визнання позивача членом сімї ОСОБА_4 підлягає задоволенню, однак свідками не надано переконливих доказів того, що позивачка вселилася зі згоди ОСОБА_4 на законних підставах.

Суду не надано обєктивних та належних доказів у підтвердження факту вселення та проживання ОСОБА_1 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2.

Позивачкою та її представником не надано суду доказів про існування письмової згоди ОСОБА_4, як наймача житлового приміщення, так і членів її сімї ОСОБА_1, у відповідності до вимог ст. 65 ЖК України, на її проживання у спірній квартирі.

ОСОБА_1 проживала у спірній квартирі без дотримання встановленого порядку, без письмової згоди основного наймача, зареєстрованою у спірній квартирі вона не була, питання про визнання за нею права користування жилим приміщенням не ставила, у суда не має законних підстав визнавати за ОСОБА_1 право користування спірною квартирою. Незалежно від строку проживання у означеній квартирі ОСОБА_1 не придбала права користування спірною квартирою.

За таких обставин суд приходить до висновку, що в частині позову щодо визнання за позивачем права користування житловим приміщенням квартирою за адресою: АДРЕСА_2, позов не підлягає задоволенню оскільки судом не встановлено під час розгляду справи законних підстав для вселення позивача та його права користування житловим приміщенням. Право користуватися житлом приміщенням нарівні з наймачем мають особи, які належать до членів сімї наймача та інші особи, зазначені в ст. 64 ЖК України. Аналогічно, зазначено про право наймача на вселення цих осіб в жиле приміщення відповідно до вимог ст. 65 ЖК України.

Розглядаючи спір, в межах заявлених позовних вимог, судом враховано, що ОСОБА_1 після смерті наймача ОСОБА_4 не переоформила на себе договору найму житлового приміщення, тобто не набула прав та обовязків, передбачених для наймача Житловим кодексом України. Таким чином, визнання позивача членом сімї ОСОБА_4, померлої 8 листопада 2011 року, яка є членом сімї наймача, а не наймачем, не забезпечує позивачу набуття права користування житловим приміщенням. Суд не погоджується з думкою позивача, що після смерті наймача ОСОБА_4 вона ОСОБА_1 автоматично набула прав наймача житлового приміщення, оскільки договір найму після смерті ОСОБА_4, її онукою ОСОБА_1 не укладався, особовий рахунок також не переоформлявся.

За таких обставин позовні вимоги ОСОБА_1 про визнання права користування жилим приміщенням задоволенню не підлягають.

Позивачка не вимагає компенсації за понесені судові витрати, повязані із зверненням до суду і розглядом цивільної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 61, 64, 65, 99, 106 Житлового кодексу України, статтями 3, 11, 15, 60, 169, 214-215,218, 224-228 Цивільного процесуального кодексу України, суд, –

В И Р І Ш И В:

Позовну заяву ОСОБА_1 до Орловської сільської ради Ясинуватського району Донецької області про визнання членом сімї наймача та визнання права користування жилим приміщенням задовольнити частково.

Визнати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 членом сімї ОСОБА_4, померлої 8 листопада 2011 року.

В іншій частині позову відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Апеляційного суду Донецької області через Ясинуватський міськрайонний суд Донецької області протягом десяти днів з дня його проголошення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення набуває законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

 Суддя: ОСОБА_8

Судова практика “Відмовлено у задоволенні позову про про визнання членом сімї наймача” російською мовою…

 

Юридичні послуги з питань визнання права користування неприватизованою квартирою.

Інші консультації щодо визнання права користування неприватизованою квартирою.

Судова практика – визнання права користування неприватизованою квартирою власник якої помер.

Позовна заява визнання права користування неприватизованю квартирою, наймач якої помер.

 

Судова практика — визнання права користування неприватизованою квартирою на російській.

Про автора Адвокат Київ

Адвокат спадкування, нерухомість та сімейні спори. Юрист по спадкових питаннях, питаннях повязаних з нерухомістю та сімейними спорами. Юридичні консультації адвокатів та юристів: спадкове право, спори щодо нерухомості та поділу майна в Україні та Києві.
Опубліковано у Нерухомість, Спадкування, Судова практика, Судова практика по нерухомості | Теґи: , , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *