Задоволено позовні вимоги про визхнання права користування неприватизованою квартирою, власник якої помер.

В даному судовому рішенні задоволено позов про визнання права користування неприватизованою квартирою, власник якої помер.

В даному судовому рішенні задоволені позовні вимоги про визнання наймачем житлової кімнати та визнання права на користування житловим приміщенням оскільки особа, яка поселилася в квартиру, і проживала з померлим наймачем квартири вселилася туди як член сім’ї наймача. Щодо наявної прописки позивача у іншій квартирі то суд зауважив, що згідно п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України №9” від 12.04.1985 року наявність чи відсутність прописки сама по собі не може бути підставою для визнання права на користування житловим приміщенням за особою, яка там проживала та вселилась туди як член сім’ї наймача ( власника) приміщення або ж для відмови їй у цьому.

Провадження № 2/711/261/15

 Справа № 711/11511/14-ц

 Р І Ш Е Н Н Я ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 20 січня 2015 року Придніпровський районний суд

 м. Черкаси

В складі: головуючого – судді Колода Л.Д.

при секретарі Бойко Ю.О.

 Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до департаменту житлово-комунального господарства житлово-комунального комплексу виконавчого комітету Черкаської міської ради, комунального підприємства “Придніпровська служба утримання будинків” Черкаської міської ради про визнання наймачем житлової кімнати та визнання права на користування житловим приміщенням ,-

В с т а н о в и в:

 Позивач ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до департаменту житлово-комунального господарства житлово-комунального комплексу виконавчого комітету Черкаської міської ради, комунального підприємства “Придніпровська служба утримання будинків” Черкаської міської ради про визнання наймачем житлової кімнати та визнання права на користування житловим приміщенням. Свої позовні вимоги мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер його батько ОСОБА_2.

Після його смерті, він постійно проживав та користувався квартирою (кімнатою), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з ст. 64 Житлового Кодексу до членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

Згідно з ст. 65 ЖК України наймач вправі в установленому законом порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. Особи, які вселились в жиле приміщення як члени сім’ї наймача, набувають рівного з іншими права користування жилим приміщенням, якщо при вселенні між цими особами, наймачем та членами його сім’ї, які проживають з ним, не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням.

Після смерті батька ОСОБА_2, він продовжував жити в квартирі і проживає там і на даний час, тобто він проживає за вказаною вище адресою більше 7 років.

Повідомляє, що він не тільки користувався правами на проживання а й виконував обов’язки по утриманню квартири (проводилися поточні ремонтні роботи), а також щомісячно сплачував регулярно всі комунальні послуги. На протязі всього цього часу він за власні кошти здійснював поточні ремонти квартири.

 В силу ст. 61 Житлового Кодексу України наймач та член його сім’ї вправі пред’являти позови в спорах, що виникають з договору найму житлового приміщення.

Згідно ст. 106 ЖК України повнолітні члени сім’ї наймача вправі вимагати визнання його членом сім’ї наймача за раніше укладеним договором найму житлового приміщення замість попереднього наймача. Таке ж право у разі смерті наймача або втрати ним права на користування житловим приміщенням належить будь-якому члену сім’ї наймача.

 На підставі вищевикладеного просить суд змінити договір найму кімнати АДРЕСА_1 з ОСОБА_2 на нього, ОСОБА_1. Визнати його, ОСОБА_1, наймачем кімнати АДРЕСА_1 та покласти на нього всі обов’язки наймача.

 20.01.2015 р. представник позивача по довіреності ОСОБА_3 звернувся до суду з заявою про збільшення розміру позовних вимог, в якій просить суд встановити юридичний факт, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 проживали однією сім”єю в кімнаті АДРЕСА_1. Визнати ОСОБА_1 членом сім”ї наймача ОСОБА_2, наймача кімнати АДРЕСА_1. Визнати за ОСОБА_1 право на користування кімнатою АДРЕСА_1 на умовах наймача. Змінити договір найму кімнати АДРЕСА_1 з ОСОБА_2, що помер ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_1.

 Представник позивача по довіреності ОСОБА_3 в судовому засіданні збільшенні позовні вимоги підтримав та просив позов задовольнити.

 Позивач ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, про причину не явки суду не повідомив, був належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, уповноважив представника на захист його інтересів в суді.

 Представник відповідача департаменту житлово-комунального господарства житлово-комунального комплексу виконавчого комітету Черкаської міської ради по довіреності Луговський О.С. позовні вимоги визнав та не заперечував проти його задоволення.

 Представник відповідача КП “Придніпровська служба утримання будинків” по довіреності Кравець І.В. в судовому засіданні позовні вимоги визнав та не заперечував проти їх задоволення.

 Заслухавши пояснення сторін, дослідивши письмові матеріали справи, в результаті повного, об”єктивного та всебічного їх дослідження, суд вважає, що позов підлягає до повного задоволення з наступних підстав. Згідно довідки виданої 16.10.2014 р. № 4714 КП “Придніпровська служба утримання будинків” Черкаської міської ради та відповідно до договору найму житлового приміщення від 28.02.1992 р. наймачем кімнати АДРЕСА_1 є ОСОБА_2. Право користування у гр. ОСОБА_2 кімнатою АДРЕСА_1 виникло на підставі ордеру № 24 від 26.03.2003 р. виданого КП “Житлово-експлуатаційна дільниця” Облкомунуправління.

 В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується свідоцтвом про смерть серія НОМЕР_2 виданого 18.12.2007 р. відділом реєстрації актів цивільного стану по місту Черкаси Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, актовий запис № 3342.

 Відповідно до довідки виданої КП ” Придніпровська служба утримання будинків” Черкаської міської ради за № 4714 від 16.10.2014 р. в кімнаті АДРЕСА_1 зареєстрований ОСОБА_1. Відповідно до свідоцтва про народження виданого 01.09.1990 р. Соснівським райвідділом ЗАГС м. Черкаси ОСОБА_1 є сином померлого ОСОБА_2.

 Факт проживання позивача ОСОБА_1 з ОСОБА_2 однією сім’єю підтверджується зібраними по справі доказами, а саме: довідкою виданою 16.10.2014 р. № 4714 КП “Придніпровська служба утримання будинків” Черкаської міської ради про те, що позивач зареєстрований в кімнаті АДРЕСА_1, дослідженими в судовому засіданні квитанціями про сплату позивачем комунальних платежів.

 Ст. 7 Конституції України передбачено, що кожен має право на житло . Держава створює умови, за яких кожен громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно закону.

 Відповідно до ст. 61 ЖК України користування житловим приміщенням в будинках державного і громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору найму житлового приміщення. Договір найму житлового приміщення укладається в письмовій формі на підставі ордера на житлове приміщення між наймодавцем – житлово-експлуатаційною організацією і наймачем – громадянином, на ім’я якого видано ордер.

 Ст. 64 ЖК України передбачено, що члени сім’ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов’язки, що випливають з договору найму житлового приміщення. Повнолітні члени сім’ї несуть солідарну відповідальність за зобов’язання, що випливають з зазначеного договору. До членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їх діти, батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано і інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть спільне господарство.

 Згідно з ст. 65 ЖК України наймач вправі в установленому законом порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. Особи, які вселились в жиле приміщення як члени сім’ї наймача, набувають рівного з іншими права користування жилим приміщенням, якщо при вселенні між цими особами, наймачем та членами його сім’ї, які проживають з ним, не було іншої угоди про порядок користування жилим приміщенням

 Згідно ст. 106 ЖК України повнолітній член сім’ї наймача вправі вимагати визнання його членом сім’ї наймача за раніше укладеним договором найму житлового приміщення замість попереднього наймача. Таке ж право у разі смерті наймача або втрати ним права на користування житловим приміщенням належить будь-якому членові сім’ї наймача. У разі відмови наймодавця у визнанні члена сім’ї наймачем за договором найму спір може бути вирішено в судовому порядку.

 Згідно постанови Пленуму Верховного Суду України N 2 від 12.04.85 “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України”, вирішуючи спори про право користування жилим приміщенням осіб, які вселилися до наймача, суд повинен з’ясувати, чи дотриманий встановлений порядок при їх вселенні, зокрема: чи була згода на це членів сім’ї наймача, чи приписані вони в даному жилому приміщенні, чи було це приміщення постійним їх місцем проживання, чи вели вони з наймачем спільне господарство, тривалість часу їх проживання, чи не обумовлювався угодою між цими особами, наймачем і членами сім’ї, що проживають з ним, певний порядок користування жилим приміщенням.

 Згідно п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України №9” від 12.04.1985 року наявність чи відсутність прописки сама по собі не може бути підставою для визнання права на користування житловим приміщенням за особою, яка там проживала та вселилась туди як член сім’ї наймача ( власника) приміщення або ж для відмови їй у цьому.

 З огляду на вищевикладене оскільки в судовому засіданні було встановлено, що позивач ОСОБА_1 до смерті ОСОБА_2 проживав з останнім однією сім’єю в кімнаті АДРЕСА_1 та вів з ним спільне господарство, суд приходить до висновку про необхідність задоволення позову.

 На підставі викладеного та керуючись ст. 7 Конституції України, ст. ст. 61, 64, 106, ЦК України, п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України №9” від 12.04.1985 року , ст. ст. 8,10,11,60,212,213,215,223 ЦПК України, суд , –

 В и р і ш и в :

 Позов задовольнити повністю. Встановити юридичний факт, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 проживали однією сім’єю в кімнаті АДРЕСА_1.

 Визнати ОСОБА_1 членом сім’ї наймача ОСОБА_2 наймача кімнати АДРЕСА_1.

 Визнати за ОСОБА_1 право на користування кімнатою АДРЕСА_1 на умовах наймача.

 Змінити договір найму кімнати АДРЕСА_1 з ОСОБА_2, що помер ІНФОРМАЦІЯ_1 на ОСОБА_1.

 Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення через суд першої інстанції до апеляційного суду Черкаської області.

Головуючий: Л. Д. Колода

Отримати детальну консультацію з приводу визнання права користування неприватизованю квартирою в юриста або адвоката в м. Київ можете за адресою: Київ, Дарницький район, Харківське Шоссе 170, офіс 254 або зателефонувавши за номером: 044-361-16-84/098-821-66-42.

Стаття “Задоволено позовні вимоги про визхнання права користуванняф неприватизованою квартирою, власник якої помер.” російською мовою…

Юридичні послуги з питань визнання права користування неприватизованою квартирою.

Інші консультації щодо визнання права користування неприватизованою квартирою.

Судова практика – визнання права користування неприватизованою квартирою власник якої помер.

Позовна заява визнання права користування неприватизованю квартирою, наймач якої помер.

 

Судова практика — визнання права користування неприватизованою квартирою на російській.

Про автора Адвокат Київ

Адвокат спадкування, нерухомість та сімейні спори. Юрист по спадкових питаннях, питаннях повязаних з нерухомістю та сімейними спорами. Юридичні консультації адвокатів та юристів: спадкове право, спори щодо нерухомості та поділу майна в Україні та Києві.
Опубліковано у Нерухомість, Судова практика, Судова практика по нерухомості | Теґи: , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *