Довіреність для реєстрації перереєстрації змін в установчі документи ГО

Зразок довіреності для здійснення реєстраційних дій щодо внесення змін в установчі документи Громадської організації.

Даний зразок (примірник) довіреності може бути використаний для реєстрації або перереєстрації змін в установчі документи громадської організації відповідно до законодавства України.

Нижче зазначений зразок довіреності був використаний при зміні юридичної адреси громадської організації, зміни назви та приведення статуту до вимог законодавства України.

Вих.№ _________

м. Київ„___”серпня 2018  р.

 ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В СТАТНІ ДОКУМЕНТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В КИЄВІ.

ДОВІРЕНІСТЬ

 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «__________________», в особі Голови ____________________________, який діє на підставі Статуту, доручає:

Особі Здійснює  Реєстрацію

(паспорт ОО 00000, виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві, 00 березня 2000 року, податковий номер 0000000000, яка проживає за адресою:

м. Київ, бул. реєстраційна, буд. 0, кв. 00)

представляти інтереси ГО «________________________________» в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, установах, організаціях та підприємствах незалежно від їх форми власності чи підпорядкування, з питань реєстрації/перереєстрації/внесення змін в установчі документи ГО «______________________________» поточної діяльності Організації, Господарських судах, Адміністративних судах, загальних судах з усіма правами, які надані законом позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, пред’явлення виконавчого документу до виконання.

РЕЄСТРАЦІЯ ГО В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЇВ

Отримувати від імені ГО «_________________________________________» заяви, довідки, витяги а також одержувати документацію, кореспонденцію (просту, рекомендовану, цінну), ознайомлюватись з документами в органах державної влади, в тому числі державних адміністраціях, органах управління статистики, органах податкової адміністрації/поліції, органах пенсійного фонду, фондах соціального страхування, установах, організаціях, органах внутрішніх справ (ДСБЕЗ, УБОЗ, ВБНОН), інших необхідних органах та установах, підприємствах усіх форм власності, банках, сплачувати у разі потреби державне мито та інші платежі, збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема: запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, громадян; ознайомлюватись на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом; отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян; застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства; доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг; користуватися іншими процесуальними правами, наданими Господарським процесуальним кодексом України, Трудовим кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства та чинним законодавством України.

Довіреність видана строком на 3 (три) місяць без права передоручення та дійсна до ______________________________ дві тисячі вісімнадцятого року.

Підпис Особа З.Р. ____________________ посвідчую.

Голова                                                                         ____________

ПОСЛУГИ АДВОКАТА (СПАДКУВАННЯ, НЕРУХОМІСТЬ, СІМЕЙНІ ПИТАННЯ) В МІСТІ КИЇВ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *