ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ (АДВОКАТСЬКОЇ) ДОПОМОГИ

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ (АДВОКАТСЬКОЇ) ДОПОМОГИ

Інформація актуальна станом на 2021 рік

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Зміст даного зразку договору про надання правничої (адвокатської) допомоги є взаємні права та обов’язки Клієнта (особи що звернулася) та Виконавця (Адвоката). За таким договором Виконавець зобов’язується надати Клієнту послуги з надання правової інформації, консультацій з правових питань, складання процесуальних документів та представництво в суді інтересів Клієнта, а Клієнт зобов’язується прийняти надані послуги та оплатити їх у розмірі та порядку визначених цим Договором.

АДВОКАТ В КИЄВІ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ: ІНШІ ПИТАННЯ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ: ІНШІ ПИТАННЯ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ СПАДКУВАННЮ, СІМЕЙНИХ ПИТАННЯХ

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ

ДОГОВІР

про надання правничої (адвокатської) допомоги

 

м. Київ                                                                                                                                                       «00» квітня 2021 р.

 

Громадянка України  ПІБ, іменована надалі «Клієнт»,  з одного боку, та

Адвокат ПІБ, іменований далі «Виконавець», з іншого боку, а разом далі по тексту «Сторони»,

уклали Даний Договір про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
  • Виконавець зобов’язується надати Клієнту послуги з надання правової інформації, консультацій з правових питань, складання процесуальних документів та представництво в суді інтересів Клієнта, а остання зобов’язується прийняти надані послуги та оплатити їх у розмірі та порядку визначених цим Договором.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
  • Клієнт зобов’язана:

2.1.1. Своєчасно забезпечувати Виконавця необхідними для виконання договору документами та інформацією.

2.1.2. За вимогою Виконавця надавати йому відомості про використання отриманої інформації.

2.1.3. Не передавати без дозволу Виконавця довірену інформацію іншим особам.

2.1.4. У строк, передбачений даним Договором, прийняти від Виконавця надані послуги та оплачувати роботу Виконавця (гонорар) в розмірі передбаченим розділом 3 цього Договору.

 • Виконавець має право:
  • здійснювати всі без виключень процесуальні дії в усіх судах від імені Клієнта;
  • представляти інтереси Клієнта в усіх судах та в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування  без обмеження повноважень;
  • підписувати, подавати та отримувати будь-які документи від імені Клієнта.
 • Виконавець зобов’язаний:

2.3.1. Своєчасно та в межах компетенції надавати Клієнту в рамках даного Договору консультації згідно з  заявками Клієнта та наданої ним інформації та документів.

2.3.2. Надавати консультацій і роз’яснень з питань діяльності Клієнта.

2.3.3. Здійснювати правову експертизу документів наданих Клієнтом в рамках надання правової допомоги за цим Договором.

 

 1. РОЗМІР І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ОПЛАТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ (ГОНОРАР).
  • За роботу виконану Виконавцем Клієнт здійснює оплату згідно умов викладених у Додатку №1 до цього Договору, але це не позбавляє Клієнта права здійснювати оплату шляхом внесення авансових платежів в розмірі узгодженому Сторонами.
  • Кошти сплачені за надані послуги не повертаються.
  • У разі неможливості виконати даний Договір, що виникла не з вини Виконавця, Клієнт зобов’язаний оплатити Виконавцеві фактично виконані роботи (надані послуги).

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

4.1. Сторони визнають, що в ході виконання цього Договору вони матимуть доступ до інформації, яка є власністю іншої Сторони і необхідна для виконання зобов’язань за Договором.

4.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати інформацію, що стосується змісту даного Договору і будь-які інші дані, одержані ними в зв’язку з виконанням цього Договору, без згоди іншої Сторони.

4.3. Зобов’язання Сторін щодо  конфіденційності і не використання інформації не поширюється на загальнодоступну інформацію.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

5.1. Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

5.2. Договір може бути розірваний достроково з ініціативи однієї із сторін з письмовим повідомленням про це іншої сторони за 20 днів.

5.3. Всі зміни і доповнення до Договору чинні, якщо вони здійсненні в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

5.4. Підписуючи даний договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Сторони підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права, відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

5.5. Договір складений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

 

6.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

 

КЛІЄНТ:

ПІБ

 

 

 

62483, Харківська обл., Харківський р-н., с. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ, гуртожиток 0, рнокпп __________ ,

паспорт ВТ №_____, що виданий Краснолиманським РВ ГУ ДМС України у Донецькій обл. 00.00.0000р.

тел.__________

 

______________            ПІБ

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

Адвокат ПІБ

свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №_____ від 00 червня 0000 р.

 

02021, Україна, м. Київ,

вул. Декабристів, буд. 0, офіс 00,

тел. __________

 

 

 

 

Адвокат

____________ ПІБ

 

 

Договір позики

Протокол (заміна директора)

З повагою, адвокат по нерухомості, сімейним, спадковим та іншим питанням ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *