ДОГОВIР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

АДВОКАТ — НЕРУХОМІСТЬ І ВСІ ПОВЯЗАНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕРУХОМІСТЬ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ НЕРУХОМІСТЬ

СУДОВА ПРАКТИКА НЕРУХОМІСТЬ

ДОКУМЕНТИ ПО НЕРУХОМОСТІ

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ

 

ДОГОВIР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

місто Київ Україна, __________ вересня дві тисячі двадцять першого року.

Ми, що нижче підписалися:

громадянин України ПІБ, ____________ травня 0000 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: __________, зареєстрований за адресою: м. Київ, пр-т __________, будинок № 00, квартира № 00, надалі іменований як «Продавець», з одної сторони та

громадянка України ПІБ, __________ лютого 0000 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків: __________, зареєстрований за адресою: вулиця __________, будинок № 0, квартира № 00, надалі – «Покупець», а окремо Сторони,

діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений договір (у тому числі, з вимогами щодо недійсності договору), та володіючи українською мовою, уклали цей договір про таке:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець передає (продає) у власність Покупця, а Покупець приймає (купує) у власність від Продавця, земельну ділянку, площею 0,0749 га, кадастровий номер __________, що знаходиться за адресою: с. __________, __________район, Київської області, вул. __________, цільове призначення: 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); категорія земель: Землі житлової та громадської забудови; вид використання земельної ділянки: Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), далі іменована – земельна ділянка, нерухоме майно.

1.2. Земельна ділянка належить Продавцю на праві приватної власності. Право власності на земельну ділянку зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за Копил Ігорем Васильовичем, що підтверджується Витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрація права власності, сформованим державним реєстратором Ткаченко Дарією Володимирівною, четвертого вересня 2020 року № __________, номер запису права власності: __________, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: __________.

1.3. Згідно Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-__________від 25 серпня 2020 року, встановлено:

1.3.1. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки. Вид обмеження у використанні земельної ділянки встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №0000, не зареєстровані.

1.3.2. Експлікація земельних угідь: всього земель, га: площа земельної ділянки Га 0,0749, у тому числі за земельними угіддями, га: 0,0749  Рілля.

1.4. Сторони стверджують про відсутність будь-яких забудов на зазначеній земельній ділянці.

 1. ОБТЯЖЕННЯ МАЙНА

2.1. Продавець стверджує та гарантує, що земельна ділянка набута ним із дотриманням всіх вимог законодавства України, стверджують, що йому не відомі обставини при яких набуття ним права власності на земельну ділянку порушувало б право власності третіх осіб на земельну ділянку, гарантує, що відчужувана земельна ділянка на момент підписання цього договору нікому іншому не продана, не подарована, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана, не відчужена іншим способом, під забороною (арештом) та іпотекою/заставою (в тому числі податковою) не перебуває. Продавець стверджує, щодо відчужуваної земельної ділянки не ведуться судові спори, відчужувана земельна ділянка не має недоліків, про які відомо Продавцю, але не відомо Покупцю, гарантує, що з моменту набуття Продавцем права власності на земельну ділянку на неї не виникло прав у третіх осіб (у тому числі за попередніми договорами, договорами найму (оренди), шлюбними договорами, сервітутами, іншими речовими правами), як у межах так і за межами України, авансів/завдатків за цю земельну ділянку від інших осіб Продавцем, не отримано.

2.2. Відчужувана земельна ділянка візуально оглянута Покупцем. Видимих недоліків, які перешкоджають її використанню за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено.

2.3. Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Єдиного реєстру боржників отримана _____________., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу від 13 вересня 2020 року, заборони та обтяження не зареєстровані.

2.4. Відсутність факту застосовування санкцій, передбачених ст. 4 Закону України «Про санкції» щодо Сторін договору, перевірено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ____________, за відомостями, які містяться у рішенні Ради національної безпеки і оборони України  “Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”.

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

3.1. Продаж земельної ділянки за домовленістю сторін вчинено за 77 000 (сімдесят сім тисяч) гривень 00 копійок.

Розрахунок між сторонами проведений до укладання цього договору в повному розмірі. Підписи сторін на цьому договорі купівлі-продажу підтверджують відсутність будь-яких претензій щодо проведеного розрахунку.

3.2. Згідно звіту про оцінку майна (унікальний номер – __________), виконаного  суб’єктом  оціночної  діяльності  ПІБ,  станом  на  13 травня 2021 року вартість земельної ділянки становить 77 000 (сімдесят сім тисяч) гривень 00 копійок.

 1. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ

4.1. Згідно ч. 3 ст. 640, ст. 657 Цивільного кодексу України, договір підлягає нотаріальному посвідченню та вважається укладеним з моменту такого посвідчення.

4.2. Право власності на Земельну ділянку, згідно зі ст. 125 Земельного кодексу України,  ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України та у відповідності із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» виникає у Покупця з моменту державної реєстрації цих прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яка здійснюється одночасно з посвідченням цього Договору.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Покупець має право вимагати від Продавця виконання обов’язків за цим договором.

5.2. Покупець стверджує, що на момент підписання цього договору прийняв від Продавця земельну ділянку і зобов’язується використовувати її відповідно до цільового призначення.  Покупець  зобов’язується  додержуватися  вимог  законодавства  про  охорону довкілля, екологічної безпеки землекористуванням, забезпечувати охорону та збереження якості землі відповідно до вимог законодавства України.

5.3. Покупець зобов’язується не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватись правил добросусідства.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміст ст. ст. 182, 204, 210, 225, 226, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 334, 350, 362, 377, 395, 640, 655, 657, 659 Цивільного кодексу України, ст. ст. 19-22, 89, 120, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 140, 143, 146, 147 Земельного кодексу України, ст. ст. 57, 59, 60, 62, 64, 65, 74 Сімейного кодексу України, ст. 172 Податкового кодексу України, ст. 55 Закону України «Про нотаріат», ст. 8, 9, 16 Закону України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», зміст постанови Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», нам, що підписали цей договір, нотаріусом роз’яснено.

 • Якщо одне або декілька положень цього договору стають з будь-якої причини та у будь-якому відношенні недійсними, незаконними або такими, що не підлягають виконанню, це не зачіпає і не обмежує чинності, законності інших положень договору. В кожному такому випадку Сторони зобов’язуються докладати усіх зусиль для заміни недійсного положення новим юридично дійсним положенням, яке мало б таку саму мету та максимально відображало наміри Сторін при врегулюванні відповідного питання цим договором.
 • Зміст ст. 27 Закону України «Про нотаріат», зокрема про те, що нотаріус  не  несе  відповідальності у разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила  про  відсутність  чи  наявність  осіб, прав  чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа, нотаріусом Сторонам роз’яснено.
 • Продавець стверджує, що земельна ділянка є його особистою приватною власністю, так як земельна ділянка, що є предметом цього договору, до створена в результаті поділу земельної ділянки, була набута ним на підставі Договору дарування земельної ділянки, посвідченого _______________-, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ______________—, зареєстрованого в реєстрі за _____. Цей факт доведено до відома Покупця.

Цей договір посвідчено за згодою дружини Покупця – _____________, __ січня 1951 року народження, справжність підпису якої, засвідчено на заяві _______________–, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ______________ року, зареєстровано в реєстрі за №845. Цей факт доведено до відома Продавця.

 • Сторони однаково розуміють значення та умови цього договору та його правові наслідки, несуть відповідальність за його зміст, підтверджують дійсність даних, викладених в договорі та дійсність намірів при його укладенні, а також те, що він не носить характеру мнимого та удаваного.
 • Всі зміни та доповнення до договору здійснюються тільки в письмовій формі та нотаріально посвідчуються. Розірвання договору здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
 • Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

6.10. У випадках, не передбачених даним договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.11. Відповідальність Сторін встановлюється згідно з чинним законодавством України.

6.12. Сторони  стверджують,  що  вчинюваний  ними  правочин  не є дією, що пов’язана з коштами та/або власністю, одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, та не є дією спрямованою на приховування джерел походження грошових коштів та/або власності, а також, що цей правочин не є сприянням будь-якій третій особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження коштів та/або власності. Сторони не є публічними діячами.

6.13. Податок з доходів фізичних осіб від продажу платником податку об’єкту нерухомого майна, згідно ст. ст. 14.1.213, 172 Податкового Кодексу України, Платником цього податку (Продавцем) сплачений.

6.14. Витрати за нотаріальне оформлення цього договору сплачує Покупець.

6.15. Цей договір складено в двох автентичних примірниках, один з яких призначається для зберігання в справах приватного нотаріуса _______________-., а інший видається Покупцю. Продавцю видається нотаріально засвідчена копія цього договору.

 

ПІДПИСИ:

 

 

ПРОДАВЕЦЬ:   _________________________________________________________

 

 

ПОКУПЕЦЬ:    _________________________________________________________

 

Місто Київ, Україна, __________ вересня дві тисячі двадцять першого року.

Цей договір посвідчено мною, _______________., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність _________________– відчужуваної земельної ділянки перевірено.

Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зареєстровано у реєстрі за ___________.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС                                                   

 

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ КВАРТИРИ В НОВОБУДОВІ

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

З повагою, адвокат по нерухомості ЮК ДОМПРАВО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *