ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

 

ВІДЕО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЮРИСТА ЩОДО КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ В КІНЦІ ЗАПИСУ

ЧИТАТИ ЗАЯВУ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Інформація актуальна станом на 2022 рік

 

Цей зразок договору купівлі-продажу земельної ділянки написаний в ситуації коли земельна ділянка є спільною сумісною власністю подружжя, а між самим подружжям досягнуто згоди на продаж земельної ділянки. Земельна ділянка є вільною від забудови, не перебуває під заставою, іпотекою, арештом, забороною.

 

АДВОКАТ — КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З ПРИВОДУ КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ ПО КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ

СУДОВА ПРАКТИКА ЩОДО КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ НЕРУХОМОСТІ

ЦІКАВО ПРО ІНВЕСТУВАННЯ В НЕРУХОМІСТЬ

 

 

ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Місто __________, Україна, ______________________________________________.

Ми, громадянин України ___________ __________ __________, 00 _______ 0000 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 0000000000, паспорт: __________, виданий ____________ РУ ГУ МВС України в місті __________ 00 _________ 0000 року, зареєстроване місце проживання за адресою:  м. __________, вул. _________, буд. 00, кв. 00, поіменований надалі «Продавець», з однієї сторони, та

Громадян__ України ___________________________, 00 _______ 0000 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 0000000000, паспорт: _________, виданий ______________________________________року, зареєстроване місце проживання за адресою: ________________________________,  поіменован__ надалі «Покупець», з іншої сторони, Продавець і Покупець в подальшому спільно іменуються «Сторони», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладення даного Договору, у день, місяць і рік, які зазначені вище, виражаючи взаємне волевиявлення, уклали цей Договір купівлі-продажу земельної ділянки (далі – «Договір»), відповідно до якого:

 1. Предмет Договору та інші загальні положення

1.1. В порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Продавець передає у власність Покупця (продає), а Покупець приймає (купує) належну Продавцю на праві приватної власності земельну ділянку площею ______ га (_________________ гектара), кадастровий номер: _________________, що розташована в ____________ області, ____________ районі, селі _________, цільове призначення земельної ділянки: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  (далі – «Земельна ділянка») та сплачує обумовлену цим Договором ціну.

1.2. Земельна ділянка, що відчужується за цим Договором, належить Продавцю на праві приватної власності і зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Державним реєстратором ______________ районної державної адміністрації _________ області ___________ __________ ___________ від _____________ року, що підтверджується даними Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна за №__________ виданої приватним нотаріусом ____________ міського нотаріального округу ________ _________ __________ від ______________ року, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: ______________, номер запису про право власності:__________.

1.3. Опис меж Земельної ділянки, згідно з даними Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, створеному за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру від ____________ року за № _________________:

Від A до Б _________________________;

Від Б до А _________________________.

1.4. Продавець гарантує, що Земельна ділянка до укладення цього Договору:

 • нікому іншому не продана, не подарована, іншим способом не відчужена;
 • не є об’єктом вимоги, судового позову;
 • в спорі, під забороною, арештом, іпотекою, заставою, податковою заставою не перебуває;
 • як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесена, прав щодо неї у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає;
 • є вільною від будь-якої забудови, що підтверджується його заявою поданою нотаріусу;
 • є спільною сумісною власністю подружжя. Його дружина – _________ _________ __________ у встановленому законодавством порядку надала згоду на продаж Земельної ділянки і на укладення та підписання цього Договору за ціну та на умовах, які вони попередньо обговорили та вважають вигідними для них. Справжність підпису на вказаній заяві засвідчено приватним нотаріусом _____________ міського нотаріального округу _________ _________ __________ від _________________і зареєстровано в реєстрі за №___. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Покупця.

1.5. Покупець гарантує, що:

 • вищезазначені факти доведені до його відома;

1.6. Покупець свідчить, що кошти на купівлю земельної ділянки є спільною сумісною власністю подружжя. Його дружина – _________________  у встановленому законодавством порядку надала згоду на купівлю Земельної ділянки і на укладення та підписання цього Договору за ціну та на умовах, які вони попередньо обговорили та вважають вигідними для них. Справжність підпису на вказаній заяві засвідчено приватним нотаріусом _____________ міського нотаріального округу _________ _________ __________ від ____________ року і зареєстровано в реєстрі за №___. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Продавця.

1.7. Згідно з даними Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна за №_________, виданої приватним нотаріусом _____________ міського нотаріального округу _________ _________ __________ від __________ року, актуальна інформація про обтяження, іпотеки, інші речові права стосовно Земельної ділянки, що відчужується за цим Договором, відсутня.

1.8. Згідно з даними Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта за №_________, виданої приватним нотаріусом __________ міського нотаріального округу _________ _________ __________ від __________ року, актуальна інформація про обтяження стосовно Продавця, що може бути перешкодою до укладення даного Договору відсутня.

1.9. Згідно з даними Інформацій з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта за №_________, виданої приватним нотаріусом ___________ міського нотаріального округу _________ _________ __________ від __________ року, актуальна інформація про обтяження стосовно Покупця відсутня, що може бути перешкодою до укладення даного Договору відсутня.

1.10. Інформація про податкові застави стосовно Сторін відсутня, що підтверджується вищенаведеними Інформаційними довідками.

1.11. Згідно з даними Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, створеному за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру від ____________ року за № _________________, відомості про обмеження у використанні Земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2012 року №1051, не зареєстровані.

1.12. Експлікація земельних угідь, згідно з даними Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, створеному за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру від ____________ року за № _________________:

Всього земель, ГаУ тому числі за земельними угіддями, га:
007.01 Малоповерхова забудова
12

Площа земельної ділянки,

Га ________

________

1.13. Факт відсутності застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Сторін цього Договору перевірено.

1.14. На виконання вимог Закону України «Про виконавче провадження» №1404-VIII від 02 червня 2016 року, нотаріусом перевірено факт відсутності відомостей про Сторін в Єдиному реєстрі Боржників на дату укладення цього Договору.

1.15. Покупець зобов’язаний використовувати Земельну ділянку за її цільовим призначенням, додержуватись правил добросусідства, визначених главою 17 Земельного кодексу України, додержуватися визначених обмежень на Земельну ділянку.

 1. Ціна Договору та порядок проведення розрахунків

2.1. Продаж Земельної ділянки вчинено за ________ (_________________________________)  гривні 00 копійок, які Покупець сплатив Продавцю до укладення цього Договору. ПДВ не передбачено. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за продану Земельну ділянку.

2.2. Відповідно до довідки про оціночну вартість об’єкта нерухомості про оцінку, сформованої в Єдиній базі даних звітів про оцінку ____________ року, унікальний реєстраційний номер – _____________________ (пароль пошуку: _______________________), оціночна вартість вказаної вище Земельної ділянки становить _______ (__________________) гривні ___ копійки.

2.3. Продавець гарантує, що ціна продажу Земельної ділянки, зазначена в п. 2.1. цього Договору, є остаточною, повністю його задовольняє і змінам після укладення цього Договору не підлягає.

2.4. Сторони підтверджують, що Положення постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року №148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» їм нотаріусом роз’яснено.

 

 1. Виникнення права власності

3.1. У відповідності до ст. 125 Земельного Кодексу України, право власності на Земельну ділянку у Покупця виникає з моменту державної реєстрації цих прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 1. Гарантії Сторін

4.1. Сторони цього Договору гарантують, що:

 • на момент укладення даного Договору усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;
 • діють згідно з власним волевиявленням, що відповідає їх внутрішній волі, без будь-якого примушення, як фізичного, так і морального;
 • не визнані в установленому для того порядку недієздатними (повністю або частково), не перебувають під опікою та піклуванням;
 • на обліку у нар­кологічному, психіатричному диспансерах не перебувають;
 • не перебувають у хворобливому стані, не страждають у момент укладення цього Договору на захворювання, що перешкоджають усвідомленню його суті;
 • розуміють правову природу цього правочину, свої права та обов’язки за цим Договором та бажають настання його наслідків;
 • при укладенні цього Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо прихованні Сторонами;
 • даний Договір укладається на вигідних для них умовах і не є результатом впливу тяжких для Сторін обставин;
 • цей Договір не носить характеру фіктивного чи удаваного правочину;
 • інформація, наведена ними у цьому Договорі, а також викладена у документах, які подані ними нотаріусу, як правова підстава для укладання цього Договору, на момент нотаріального посвідчення Договору не змінилась; усі без винятку подані нотаріусу документи є такими, що не змінювались, не скасовувались, не відкликались;
  • у тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу Земельної ділянки. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладання цього Договору і не відображені у його тексті, не мають правового значення.

4.2. У випадку, якщо будь-який документ, гарантія та/чи заява будь-якої із Сторін, зазначені в цьому Договорі, не відповідатиме дійсності і потягне судовий спір з подальшим визнанням цього Договору недійсним, відповідна Сторона повинна відшкодувати іншій Стороні у повному обсязі всі документально підтверджені збитки, які вона буде мати, включаючи плату за нотаріальне посвідчення цього Договору тощо.

4.3. Сторонам нотаріусом роз’яснено, що у відповідності до ст. 27 Закону України «Про нотаріат», нотаріус не несе відповідальності в разі, якщо особа, яка звернулася до нотаріуса за вчиненням нотаріальної дії: подала неправдиву інформацію щодо будь-якого питання, пов’язаного із вчиненням нотаріальної дії; подала недійсні та/або підроблені документи; не заявила про відсутність чи наявність осіб, прав чи інтересів яких може стосуватися нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулася особа.

 1. Зміни, доповнення до Договору

5.1. Зміни умов цього Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою Сторін, з обов’язковим нотаріальним посвідченням таких змін.

 1. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони домовились про те, що за не виконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Будь-які спори, що можуть виникнути при виконанні умов цього Договору, вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 1. Витрати, пов’язані з укладенням Договору

7.1. Плату за нотаріальне посвідчення цього Договору, інші витрати (вартість нотаріальних бланків, витягів та ін.), що пов’язані з нотаріальним посвідченням цього Договору,  сплачено Покупцем у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

7.2. Податок з доходів фізичних осіб у розмірі 18% відсотків від суми, зазначеної у п. 2.1. цього Договору, що становить ___ (____________) гривень __ копійок, сплачено Продавцем, за рахунок Покупця.

7.3. Військовий збір у розмірі 1,5% відсотка від суми, зазначеної у п. 2.1. цього Договору, що становить ___ (______________) гривні  ___копійок, сплачено Продавцем, за рахунок Покупця.

 1. Інші умови

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення.

8.2. Зміст ст. ст. 182, 215-220, 225-236, 377, 640, 651-668, 673 Цивільного кодексу України, ст.ст. 90, 91, 103, 121, 125, 126, 131 Земельного кодексу України, положення постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року №148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та правові наслідки приховування дійсної вартості відчужуваної Земельної ділянки, ст.ст. 57-65, 74 Сімейного кодексу України, ст. ст. 165, 172 Податкового кодексу України, ст. ст. 190, 212 Кримінального кодексу України, ст. 3-5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Сторонам нотаріусом роз’яснено.

8.3. Цей Договір складено, за згодою Сторін, у трьох примірниках, один із яких зберігається в справах приватного нотаріуса, а інші, викладені на бланках нотаріальних документів, видається Сторонам. Цей Договір, посвідчено за зареєстрованим місцем проживання Продавця, відповідно до ст. 55 Закону України «Про нотаріат».

8.4. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Продавець:  ____________________________________/______________________________________/

                  п і д п и с                                                                    п р і з в и щ е,  і н і ц і а л и

 

Покупець:   ___________________________________/_________________________________________/

                    п і д п и с                                                                    п р і з в и щ е,  і н і ц і а л и

 

Місто _________, Україна, ____________________________________ року.

Цей договір посвідчено мною, _________ _________ ________, приватним нотаріусом _______________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність _________ __________ __________ земельної ділянки, що відчужується, перевірено.

Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 

Зареєстровано в реєстрі за №________

 

Приватний нотаріус________________________    _________ ________ ________

 

  

 

Використано бланки: ____________________

 

1 коментар до “ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *